Evenementen waaraan Livia meewerkt

SFETD Congres – 17/11/2021 – 19/11/2021

Nationaal Congres – VVOG & GGOLFB – 1/10/2021

Resendo Congres – 24/09/2021 – 25/09/2021

Voorjaarscongres – VVOG – 16/03/2019

VVOG- Livia

Tijdens dit congres georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, was het hoofdthema pijn en pijnbeheersing.

Livia was op dit congres dus zeker op haar plaats om aan de beroepsmensen uit te leggen hoe dit toestel op natuurlijke wijze de menstruatiepijn bij endometriose kan verlichten.

Endomarch – 30/03/2019

Endomarch

Livia zij aan zij met de vrouwen op de EndoMarch

De EndoMarch is ontstaan in de Verenigde Staten en is bedoeld om mensen te laten kennismaken met endometriose. Het betreft een chronische, pijnlijke en sterk beperkende gynaecologische ziekte, die voortvloeit uit een ongewone ontwikkeling van het baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte, en dit veroorzaakt in de meeste gevallen pijn en een verstoring van het gynaecologisch systeem, de urinewegen en de spijsvertering voor de meest verspreide vormen. Endometriose is een complexe ziekte die tot op vandaag niet definitief kan worden genezen; de ziekte treft wereldwijd 180 miljoen vrouwen, en naar schatting 2,1 tot 4,2 miljoen vrouwen in ons land. Deze ziekte was lange tijd ongekend of miskend, en op dit ogenblik resulteert dit in een gemiddelde vertraging voor de diagnose van 7 jaar, 7 jaar waarin de ziekte kon groeien, onomkeerbare schade kon berokkenen, zelfs symptomen zodanig kon verergeren tot ze een aanzienlijke impact hebben op het gezins-, beroeps- en sociaal leven van de vrouwen die de ziekte hebben.

De Endomarch-editie 2019 was uitzonderlijk door zijn omvang, met meer dan 2.500 mensen die door de straten van Parijs stapten om de ziekte onder de aandacht te brengen.
Tijdens de ENDOMARCH 2019 werd er een volledige dag gewijd aan acties van vrouwelijke militanten waarbij Livia zich heeft aangesloten om te informeren, te sensibiliseren, om aan de zijde te staan van deze vrouwen, en om het onderzoek financieel te helpen ondersteunen. Opnieuw zagen we de meters – de journaliste Sonia Dubois, de zangeres Imany, ambassadrice van de vereniging ENDOmind, de comédienne Socha Husson, meter van de vereniging MEMS Métropole, de comédienne en producer Julie Gayet, en de comédienne Laetitia Milot: – zij zijn allemaal zeer betrokken bij de sensibilisering omtrent endometriose, en zij waren aanwezig op dit niet te missen evenement.

Livia-endomarch

Livia-endomarch2

Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français – 04/12/2018 – 07/12/2018

cngof

Livia ontmoet gynaecologen

De 41ste nationale dagen van de CNGOF gingen in december door in Straatsburg.  Er waren meer dan 3.000 gynaecologen en verloskundigen die ervoor gezorgd hebben dat deze dagen een succes waren. Tijdens dit evenement hebben professionals uit de gezondheidssector conferenties bijgewoond over verschillende onderwerpen en zo hun kennis verruimd.

Livia was aanwezig om aan de beroepsmensen uitleg te geven over ons toestel en het door hen te laten testen.

02

Livia au CNGOF

EndoRun – 18/11/2018

endo

Lopen om endometriose een halt toe te roepen!

Op zondag 18 november 2018 organiseerde de vereniging EndoMind de eerste ENDOrun in Parijs, samen met zangeres Imany. Het gaat om een loopwedstrijd van 10 kilometer in het Bois de Vincennes bedoeld om te sensibiliseren over endometriose, een ziekte waarover weinig geweten is en die nochtans meer dan 3 miljoen Franse vrouwen treft en 180 miljoen vrouwen wereldwijd.

Dit evenement, dat toegankelijk is voor mannelijke en vrouwelijke lopers uit alle uithoeken van de wereld, al dan niet getroffen door endometriose, heeft de ziekte meer onder de aandacht gebracht. Het was ook een gelegenheid om alle doelgroepen die er meer rechtstreeks bij betrokken zijn, samen te brengen: vrouwen, hun gezinnen, hun naaste omgeving en beroepsmensen. Tijdens deze dag wou de vereniging ENDOmind een breed publiek sensibiliseren tijdens een echt feestelijk evenement. Naast de eigenlijke loopwedstrijd waren er op de velodroom ook activiteiten omtrent de ziekte.

endorun02

endorun6

Herfstcongres van de UPSFB – 18/10/2018

Livia - sages femmes

Livia ontmoet vroedvrouwen!

De UPSfB, de Franstalige tegenhanger van de VBOV, Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, organiseerde dit congres om vroedvrouwen en professionals uit de gezondheidssector de mogelijkheid te bieden elkaar vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Tijdens dit congres gingen er verschillende conferenties door om vroedvrouwen beter op te leiden.

Livia was aanwezig met een stand om de vroedvrouwen te informeren over dit nieuwe, medische toestel.

GGOLFB in Luik – 29/09/2018

GGOLFB Liège (3)

GGOLFB Liège

De voornaamste missie van de GGOLFB bestaat erin om gynaecologen-verloskundigen permanent op te leiden. Het hele jaar door stelt de GGOLFB een zo volledig en uiteenlopend mogelijk wetenschappelijk programma voor om te voldoen aan de vereisten van het levenslang leren. Zo worden er jaarlijks vier symposia georganiseerd die doorgaan op zaterdag, in verschillende Belgische Franstalige steden en in Brussel, over uiteenlopende wetenschappelijke thema’s. Ook wordt er een vergadering georganiseerd specifiek rond het thema ethiek.

Livia was aanwezig op het congres “PMA: des problèmes d’aujourd’hui aux évolutions de demain” (PMA: van de problemen van vandaag tot de evoluties van morgen”) om er ons product voor te stellen aan de professionals uit de gezondheidssector.

EndoMarch – 24/03/2018

endomarch 2018 (3)

endomarch 2018 (5)

Livia, partner van de EndoMarch

Livia was aanwezig op de EndoMarch, om alle vrouwen te ondersteunen die lijden aan endometriose.  Er werd een “evenementendorp” ingericht op het voorplein van het stadhuis van het 15de arrondissement, waar Livia de gelegenheid had om verschillende mensen te ontmoeten die door de ziekte getroffen zijn, en om met hen van gedachten te wisselen.

De editie 2018 was uitzonderlijk en telde meer dan 1.600 deelnemers die door de straten van Parijs stapten om de ziekte onder de aandacht te brengen. Dit ondertussen niet te missen evenement verenigt vandaag het hele verenigingsleven dat betrokken is bij de gezondheid van vrouwen en beroemdheden die zich engageren voor de strijd tegen endometriose zoals de zangeres Imany, de actrice Socha Husson, de comédienne en producer Julie Gayet en de journaliste Sonia Dubois die regelmatig deelnemen aan de EndoMarch.